Tasuta tarne pakiautomaati Eesti piires üle 49€ ostudele
Cart
Sulge

Lash lift ja kulmude lamineerimine


Lash lift ja kulmude lamineerimine

Lash lift koolitus koos kulmude lamineerimisega

Koolituse kogumaht ak. tundides (45 min) on 9, s.h.: 

 •       teooriaosa õppemaht tundides 3;
 •       video õppemaht tundides 2;
 •       iseseisev töö maht tundides 4;
 •       koolitatav on võimalus liituda tugigrupiga mida haldab koolitaja ja saada vajadusel abi ja tuge. 

 

Õppekavarühm: Juuksuritöö ja iluteenindus.

Eesmärk: anda edasi õpilasele teadmised ja oskused teostamaks kliendile ohutult ja korrektselt lash lifti ning kulmude lamineerimise protseduuri.

Õpiväljundid – Õppija, koolituse lõppedes ning eksami edukal sooritamisel on õpilane omandanud vajalikud teadmised ning oskused lash lifti ja kulmude lamineerimise protseduuri teostamise kohta: 

 •       teab mis on lash lift ja kulmude lamineerimise protseduur 
 •       oskab valida protseduuriks vajalikud tooted
 •       teab allergiate ohust ning oskab kliente sel teemal informeerida
 •       oskab tagada hügieeni nõuetele vastava teenuse ning töövahendite puhtuse ning korrasoleku.
 •       oskab teostada korrektselt lash lift protseduuri
 •       oskab teostada kulmude lamineerimise protseduuri
 •       tunneb kõiki protseduuril kasutatavaid töövahendeid, instrumente
 •       oskab teha ripsmetele niisutava hoolduse peale keemilisi protseduure ja teab selle vajalikkust
 •       oskab kliendile selgitada järel hoolduse vajalikkust, anda nõu ja õpetada klienti seda korrektselt teostama
 •       kasutab õigeid töövõtteid, tooteid ja muid töö vahendeid 
 •       kasutab töö vahendeid, emulsioone, tooteid säästlikult ning keskkonnasõbralikult
 •       tunneb erinevaid protseduuril kasutatavaid liimitüüpe ja oskab seda korrektselt hoiustada
 •       mõistab tööks vajalikku aja tabelit mille abil saame kindlaks määrata sobilikud emulsioonide peal hoidmise ajad
 •       oskab teostada emulsiooni toimimise kontrolli ja hinnata ripsmete valmidust järgmiseks etapiks 
 •       teab mis on ripsme mälu ja kuidas see tulemust mõjutab
 •       oskab korrektselt emulsioone eemaldada
 •       valib ning segab kokku kliendile sobivad värvitoonid 
 •       oskab värvida ripsme ja/või kulmukarvu kasutades keemilist värvisegu
 •       oskab töötada erinevates pakenditüüpides toodetega

 

Sihtrühm ja selle kirjeldus:  Koolitus on mõeldud alustavatele või tegutsevatele iluteenindajatele, kes soovivad omandada lash lifti ning kulmude lamineerimise teostamise oskust. Samuti on oodatud kõik iluteenindajad, kes soovivad oma teadmisi värskendada.

 

Nõuded õpingute alustamiseks: eesti keele oskus 

Õppe sisu – Zoomis läbiviidav teooria koos ühe õppevideo vaatamisega 3h, ligipääs koolitus materjalile ja õppevideotele 3h: 

 •       vajalikud põhjalikud teadmised protsessist, töö ettevalmistuseks ning teostamiseks ja järelhoolduseks
 •       silmade ning ripsmete eritüüpide hindamine töövahendite ja toodete õigeks valikuks
 •       protseduuri etapid põhjalikult lahti seletatuna
 •       töös kasutatavad ained ja emulsioonid ning mõjuajad
 •       ripsmete keemiline värv
 •       ripsmete hooldus
 •       kulmude lamineerimine

 

Praktiline töö 4 akadeemilist tundi:

 •       kliendi konsultatsioon
 •       ripsmete hindamine, analüüs ja tegevuse planeerimine
 •       ripsmete ettevalmistus ja puhastamine
 •       silikoon patjade valimine ja asetamine
 •       emulsioonide peale kandmise tehnika jälgimine
 •       ajastuse jälgimine
 •       ripsmete keemiline värvimine
 •       ripsmete niisutamine 
 •       kulmude lamineerimine
 •       protseduuri lõpetamine

 

Eeldus õpinguteks:  2 modelli peal praktiseeritud töö 

 

Õppekeskkond:Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom, õppija pääseb keskkonnale ligi kutsega mis edastatakse koolitatavale eelneval või samal päeval enne koolituse toimumise algust. Õppija omandab teadmised teooria- ja praktilise osa kohta õppevideote, PDF materjali ning koolitaja hallatava tugigrupi abil.

 

Põhikoolitajad: Koolitaja omavad koolituse läbiviimiseks vajalikku kvalifikatsiooni: kutseharidust või erialast koolitust, arvestatavat töökogemust ja täiskasvanute koolitamise kogemusi. Koolitaja Kristina Traumann-Kepp omab töökogemust antud valdkonnas alates aastast 2009, koolitaja on töötanud alates 2018.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:  Õppija on läbinud veebikeskkonnas teooria 100% ulatuses, sooritanud protseduurid enda poolt valitud modellil ning edastanud fotod teostatud protseduurist analüüsimiseks ning hindamiseks koolitajale tagasiside saamise eesmärgil.

 

Hindamismeetodid: Praktiline töö – 2 modellile teostatud lash lift ja kulmude lamineerimise protseduur ning fotod tuleb edastada koolitajale.

 

Hindamiskriteeriumid:  Töövahendite tundmine, emulsioonide pealekandmine, aegade hindamine, keemilise ripsmevärvi kasutamine, ripsmete niisutamine. Töövõtted, -vahendid ja tehnika on nõuetekohane ning järgitud on kliendikeskset teenindust. Täidetud on hügieenireegleid.

 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:  Kui õpilane on läbinud õppekava täies mahus väljastatakse diplom või diplomid (sõltuvalt koolitus paketist) õppekava alusel.

Õppematerjalid:  Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid, mis sisaldavad mahukat ja põhjalikku teooria osa ning õppevideoid. 

 

Õppekava koostamise alus: Koolitaja on läbinud erinevaid koolitusi nii Eesti kui välismaal, mille alusel on loodud koolitusmaterjalid õpilastele teadmiste edasi andmiseks. 

 

Loe lisaks ning registreeru Lash lift ja kulmude lamineerimise koolitusele