Tasuta tarne pakiautomaati Eesti piires üle 49€ ostudele
Cart
Sulge
Ostukorv on tühi

Müügitingimused

Müügitingimused

Müügitingimuste kehtivus

 1. Müügitingimused kehtivad www.pomello.ee veebipoest kliendi (edaspidi Tarbija) ja teenuse osutaja Pomello Eesti OÜ, registrikood 16556544 (edaspidi veebipood Pomello Eesti) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Pomello Eesti veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, sh võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ning isikuandmete kaitse seadus (edaspidi IKS).
 3. Pomello Eesti veebipoel on õigus teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.pomello.ee.

Hinnateave

 1. Kõik veebipoes Pomello Eesti toodete juures toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.
 2. Ostudele lisandub tarnehind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile. Transpordi hind sisaldab käibemaksu.
 3. Ostudele alates 49 eurot kohaldub tasuta tarne. 
 4. Väljaspoole Eestit tehtud tellimustel on tasuta tarne alates 250 eurostest ostudest.
 5. Veebipood Pomello Eesti jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebipoes. 

Müügilepingu jõustumine

 1. Kauba müügilepinguga kohustub veebipood Pomello Eesti andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood Pomello Eesti poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipoele Pomello Eesti tasuma Kauba eest esitatud summa ja võtma Kauba vastu.
 2. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist veebipoe Pomello Eesti pangakontole.

Kohaletoimetamine

 1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood Pomello Eesti Teie tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
 2. Veebipoe Pomello Eesti näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest veebipoe Pomello Eesti pangakontole.
 3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
 4. Veebipood Pomello Eesti ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Pomello Eesti ei saanud mõjutada ega ette näha.

Tagastamisõigus

 1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taganemisõiguse kasutamiseks ja kauba tagastamiseks tuleb Tarbijal saata vastav avaldus hiljemalt 14 päeva jooksul peale kauba kättesaamist e-posti aadressile info@pomello.ee.
 2. Tagastatav kaup peab olema avamata, kasutamata ning originaalsiltidega ja müügipakendis.
 3. Kui toode on ostetud kampaania korras ning koosneb mitmest tootest, siis tuleb tagastada kogu komplekt (st kõik tooted).
 4. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
 5. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
 6. Kauba tagastamise kulu kannab täies ulatuses Tarbija.
 7. Tarbija ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood Pomello Eesti on nõustunud kaubale ise järele tulema.
 8. Veebipood Pomello Eesti tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik Tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, välja arvatud Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud.
 9. Raha kantakse tagasi samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Pomello Eesti arvelduskontole.

Vääramatu jõud

 1. Veebipood Pomello Eesti ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Pomello Eestiei saanud mõjutada või ette näha.

Pretensioonide esitamise kord

 1. Veebipood Pomello Eesti ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
 2. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
 3. Tarbijal on õigus müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel pöörduda veebipood Pomello Eesti poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tastuti.
 4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-mailile info@pomello.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 5. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 6. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt Pomello Eesti ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel Pomello Eesti ei ole võimalik kaupa asendada.

Muud tingimused

 1. Veebipoes Kaupade juures kuvatud piltidel on illustreeriv tähendus. Tarbijal ei ole õigust Kaupa tagastada seetõttu, et veebipoes toodud Kauba pakendi foto ei vasta täpselt kättetoimetatud Kauba pakendile, kui muus osas vastab Kaup tellimusele ning on nime, koguse ja omaduste osas vastavuses Kauba juures kuvatud infoga.
 2. Kõik veebipoes Pomello Eesti toodud Kauba kirjeldused, fotod ning muud andmed on autoriõigusega kaitstud ning nende kopeerimine või muul moel kasutamine ilma veebipoe omaniku nõusolekuta on keelatud.